Sähköinen liittymislomake:

https://jassari.jytyliitto.fi/liity/


JÄSENMAKSUT 2024

Työvoimajäsen

Työssä oleva jäsen maksaa 1,32 % jäsenmaksua, joka lasketaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, johon kuuluvat luontoisedut, työaikakorvaukset, lomaraha ja lomakorvaus. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa.

Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden. Ammattijärjestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa.

Vaivattomin tapa maksaa jäsenmaksu on antaa työnantajalle valtakirja, jolla jäsen valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkasta. Pyydä valtakirja yhdistyksestäsi tai liitosta p. 020 789 3720, jasenrekisteri@jytyliitto.fi tai p. 020 789 3730, jasenmaksut@jytyliitto.fi ja toimita allekirjoittamasi valtakirja työantajasi palkkahallintoon. Tarkista palkkalaskelmastasi, että työnantaja on perinyt jäsenmaksun valtuutuksesi mukaisesti.

Jäsenmaksun voit maksaa myös viitenumeroa käyttämällä.

Euromääräinen jäsenmaksu

Euromääräistä jäsenmaksua 7 €/kk maksavat jäsenet, jotka vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (=määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa.

Opiskelijajäsenmaksu

Ammattiliitto Jytyyn ensimmäistä kertaa liittyvän päätoimisen tutkinto-opiskelijan jäsenyys on maksuton. Jytyn opiskelijajäsen opiskelee pääsääntöisesti ammatti- ja aikuisopistossa, urheiluopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Myös lukiossa opiskeleva voi liittyä Jytyn opiskelijajäseneksi. Lisätietoja opiskelijajäsenyydestä ja -toiminnasta Jytyssä.

Työttömyyskassa AARIA:n maksamat etuudet

Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, vuorottelukorvaus jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää liiton ja työttömyyskassan osuuden. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan etuudesta. Lisätietoja etuuksista löytyy työttömyyskassan sivuilta, tutustuthan niihin. Lyhyissä kysymyksissä voit olla yhteydessä asiakaspalveluun e-asioinnin kautta tai sähköpostilla asiakaspalvelu@aariakassa.fi.


Yrittäjän jäsenmaksu

Jos jäsen siirtyy yksityisyrittäjäksi, hän voi säilyttää liiton jäsenyyden 18 kuukauden ajan. Hän maksaa euromääräisen jäsenmaksun, joka on 7 €/kk. Lisätietoa yrittäjyydestä työttömyyskassan sivuilta.

Jäsenmaksuvapautus

Varusmies- ja siviilipalvelusaika on vapautettu jäsenmaksusta. Vapautuksen jäsenmaksusta saa lähettämällä esim. palvelukseen astumismääräyksen tai muun todistuksen.

Eläkeläinen

Eläkkeelle siirtyvän varsinainen jäsenyys liitossa ja työttömyyskassassa päättyy. Voit jäädä yhdistyksemme kannatusjäseneksi, jäsenmaksu on 36 €/vuosi. Kannatus-jäsenmaksu alkaa eläkkeelle siirtymisestä seuraavan vuoden alusta. Lisätietoja kannatusjäsenyydestä ja maksun suorittamisesta saat jäsenasiainhoitajalta Mirja Ojalalta p. 044 5954 051, mirja.ojala@vihti.fi